property of zero
Same as multiplication property of zero.

Related Term: multiplication property of zero


 
English | Espaņol