multiplication property of zero
Same as zero property of multiplication.

Related Term: zero property of multiplication


 
English | Espaņol